29/11/2021

2021- yilning yanvar-oktabr oylarida viloyat xorijdan 15,2 mln. AQSh dollarlik sanoat tovarlarini import qilgan.

 Import hajmi o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 10,7 % ga oshgan.

Sanoat tovarlari importi hajmining 37,5 % (5,7 mln.dollar) MDH davlatlari, 62,5 % (9,5 mln.dollar) boshqa xorijiy davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

2019-2021-yillarda jami import tarkibida sanoat tovarlarining ulushi dinamikasi:

  • 2019- yil – 4,3 %,
  • 2020- yil – 6,3 %,
  • 2021- yil – 6,6 %.

 

                        Axborot xizmati