29/11/2021

Joriy yilning yanvar-oktabr oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining Urganch shahri bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi – 2 371,5 mlrd.so‘m (viloyat bo‘yicha eng yuqori hajm).

Viloyat bo‘yicha jami xizmatlar hajmidagi ulushi – 34,8 %.

2020- yilning yanvar-oktabriga nisbatan o‘sish sur’ati - 117,6 % .

                                  Axborot xizmati