29/11/2021

2021- yilning 10 oyida viloyatda 3 399,2 mlrd.so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan bo‘lib, ularning iqtisodiy faoliyat turi bo‘yicha tarkibida:

  • Bino va inshootlar qurilishi – 2 517,2 mlrd.so‘m (jami hajmdagi ulushi 74,1 %),
  • Fuqarolik obyektlari qurilishi – 567,9 mlrd.so‘m (16,7 %),
  • Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 314,1 mlrd.so‘m (9,2 %) ni tashkil qilgan.

 

                                                          Axborot xizmati