03/11/2021

     2021- yil yanvar-sentabr oylarida xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan 70 ta  sanoat korxonalari tomonidan          1 019,9 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi.    

Xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalarning umumiy ishlab chiqarishda tutgan ulushi 12,4 % ni tashkil etdi.

 

                                                         Axborot xizmati