01/11/2021

    2021- yil yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan qurilish ishlari hajmi 2 701,7 milliard so‘mni yoki qurilish ishlari umumiy hajmining
86,9 % ini tashkil etdi.

             2019-2021- yillar (avgust-sentabr) da jami qurilish ishlari hajmida kichik tadbirkorlik subyektlarining ulushi:

  • 2019- yil – 93,4 %,
  • 2020- yil – 91,2 %,
  • 2021- yil – 86,9 %.

 

Axborot xizmati