01/11/2021

2021- yilning yanvar-sentabr oyilarida viloyatda asosiy kapitalga markazlashtirilgan moliyalashtirish manbalari hisobidan 789,2 mld. so‘m investitsiya o‘zlashtirilgan bo‘lib, umumiy hajmdagi ulushi 13,8 % ni tashkil qilgan.

Hisobot davrida markazlashtirilgan investitsiyalar tarkibida eng katta  hajm davlat byudjeti mablag‘lari hissasiga to‘g‘ri kelgan va 784,2 mlrd.so‘m (ulushi 8,9 %) ni tashkil etgan.

 

Axborot xizmati