29/10/2021

 2021 – yilning 9 oyida viloyatda yetishtirilgan qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot (xizmat) larining umumiy hajmi 14 423,0 mlrd. so‘mni tashkil qilgan.

Bu ko‘rsatkich o‘tgan 2020 – yilning mos davriga nisbatan 4,0 % ga oshgan.

  Shu jumladan:

  • dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi – 14 145,1 mlrd. so‘m (103,9 %),
  • o‘rmon xo‘jaligida – 94,3 mlrd. so‘m (102,0 %),
  • baliqchilik xo‘jaligida – 183,6 mlrd. so‘m (109,5 %) ni tashkil qilgan.

 

                                                                              Axborot xizmati