29/10/2021

2021- yilning yanvar-sentabr oylarida import hajmi 206,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2020- yilning mos davriga nisbatan 3,7 % ga koʻpaygan.

Import tarkibida eng katta ulushga ega mahsulotlar:

  • oziq-ovqat mahsulotlari va tirik hayvonlar - 39,8 %,
  • mashinalar va transport asbob-uskunalari- 24,6 %,
  • turli xil tayyor buyumlar - 19,4 %
  • nooziq-ovqat xomashyo - 6,5 %.

                                                                             Axborot xizmati