29/10/2021

Joriy yilning yanvar- sentabr oylarida aholi jon boshiga sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish viloyat bo‘yicha 4 313,6 ming so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 111,5 %  darajada kuzatildi.

Iste’mol mahsulotlari ishlab chiqarilishning aholi jon boshiga qayd etilgan ko‘rsatkichi viloyat bo‘yicha  2 722,7 ming so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 112,9 % ga o‘sishi kuzatildi.

                                                              

                                                                             Axborot xizmati