28/10/2021

2021- yil yanvar-sentabr  oylarida  kichik biznes subyektlarining avtomobil transportida:

  • yuk tashishning umumiy hajmidagi ulushi - 93,3 % ni,
  • yo‘lovchi tashish xizmatlarining umumiy hajmidagi ulushi -   93,6 % ni tashkil etgan.

 

                                                                           Axborot xizmati