27/09/2021

2021- yilning 1- sentabr holatiga viloyatda sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida 544 ta korxona va tashkilot faoliyat ko‘rsatgan. Shundan 454 tasi kichik tadbirkorlik subyekti hisoblanadi.

 2020- yilning 1- sentabri bilan solishtirilganda sohada faoliyat ko‘rsatayotgan tashkilotlar soni 71 taga yoki 15,0 % ga oshgan.

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida:

Oilaviy korxona - 47 ta,

Xususiy korxona – 203 ta,

Xorijiy kapital ishtirokidagi korxona – 8 ta. 

                                                                                    Axborot xizmati