27/09/2021

Tashkiliy-huquqiy shakli bo‘yicha  viloyatda ro‘yxatdan o‘tgan oilaviy korxonalar soni 2021- yilning 1- sentabr  holatiga  ko‘ra 4 438  tani tashkil etib, bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 852 taga yoki 23,8 foizga oshganligini ko‘rish mumkin.

Hisobot davrida faoliyat ko‘rsatayotgan oilaviy korxonalar soni 4 150 tani, joriy yilning yanvar-avgust oylarida yangi tashkil etilgan  shu turdagi korxonalar soni esa 763 tani tashkil qilgan.

                                                              

                                                                                     Axborot xizmati