23/09/2021

 2021-  yilning yanvar-avgust oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 6 826,2 mlrd. so‘mni yoki jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 96,015 % ini tashkil etdi.

 Sanoatning mazkur tarmog‘ida eng yuqori ulushga ega sohalar:

  • avtotransport vositalari, treylerlar va yarim pritseplar ishlab chiqarish - 45,3 %,
  • to‘qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish - 21,8 %,
  • oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar ishlab chiqarish -17,9 %.

Ma’lumot uchun: joriy yilning yanvar-iyul holatiga ishlab chiqaradigan sanoat mahsulotlari hajmi 6 080,7 mlrd. so‘mni, jami sanoat mahsulotlari hajmidagi ulushi esa 96,056 % ini tashkil etdi.

 

                                                                                Axborot xizmati