22/09/2021

Viloyatda qurilish sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan 2021- yilning yanvar-avgust oylarida  1 260,0 mlrd.so‘mlik qurilish ishlari bajarilgan va ular hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 54,3 % to‘g‘ri kelgan.

Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmining iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra tarkibi:

  • Bino va inshootlar qurilishi – 778,7 mlrd.so‘m,
  • Fuqarolik obyektlari qurilishi – 322,6 mlrd.so‘m,
  • Ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari – 158,7 mlrd.so‘m.

 

Ma’lumot o‘rnida: hisobot davrida viloyatda qurilish sohasida 2 053 ta korxona va tashkilot faoliyat yuritgan bo‘lib, shundan 2 041 tasi yoki 99,4 % kichik korxona va mikrofirma hisoblanadi.

 

                                            Axborot xizmati