21/09/2021

Xorazm viloyati statistika boshqarmasining  ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yilning yanvar- avgust oylarida viloyatda 7 109,6 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan. 2020- yilning shu davriga nisbatan ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi 110,7 % ni tashkil qilgan.

 Joriy yilning oylar kesimida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi:

  • yanvar - 803,4 mlrd. ,
  • yanvar-fevral - 1 510,2 mlrd.,
  • yanvar- mart – 2 455,9 mlrd.,
  • yanvar-aprel – 3 502,0 mlrd.,
  • yanvar-may – 4 402,8 mlrd.,
  • yanvar-iyun – 5 444,7 mlrd.,
  • yanvar-iyul – 6 330,4 mlrd.,
  • yanvar-avgust – 7 109,6 mlrd.so‘m.

 

                                            Axborot xizmati