28/05/2024

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekistonda 2024- yil 1- may holatiga 404 755 ta tadbirkorlik subyektlari (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) faoliyat ko‘rsatmoqda. Ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha:

savdo sohasida – 154 239 ta

sanoat sohasida – 64 244 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 33 481 ta

qurilish sohasida – 32 677 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 27 880 ta

tashish va saqlash sohasida – 16 994 ta

axborot va aloqa sohasida – 9 994 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sohasida – 9 482 ta

boshqa sohalarda – 55 764 ta.

  
Matbuot xizmati