07/05/2024

Joriy yilning yanvar-mart oylarida Qo‘shko‘pir tumanida 205,8 mlrd so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan.

Tuman sanoat ishlab chiqarishida yuqori hajm to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish hissasiga to‘g‘ri kelgan va 125,6 mlrd so‘mni yoki 61,0 %ni tashkil qilgan.

Shuningdek, ishlab chiqaradigan sanoatida oziq-ovqat mahsulotlari (53,8 mlrd so‘m) va kiyim ishlab chiqarish (7,6 mlrd so‘m) faoliyat yo‘nalishlari ham yuqori hajmga ega bo‘lgan.

 

Axborot xizmati