13/04/2024

2024- yilning 1- mart holatiga Bog‘ot tumanida 415 ta oilaviy korxona faoliyat yuritgan.

Tumanda faoliyat yuritayotgan oilaviy korxonalar sonida eng yuqori savdo xizmatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan va  44,6 %ni yoki 185 tani tashkil qilgan.

Keyingi o‘rinlarda sanoat (107 ta) va yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar (56 ta) yo‘nalishlarida oilaviy korxonalar soni salmoqli bo‘lgan.

 

Axborot xizmati