13/04/2024

Joriy yilning dastlabki 2 oyida Yangiariq tumanining tashqi savdo tovar aylanmasi hajmi 3,6 mln AQSH dollarini tashkil etdi.

Shundan:

eksport – 2,1 mln dollar

import – 1,5 mlrd dollar.

TSA jami hajmining 10,1 %i MDH davlatlari, 90,9 %i boshqa xorijiy davlatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Ko‘rilayotgan davrda tuman eksportida yuqori hajmni oziq-ovqat mahsulotlari tashkil etgan va 1,9 mln dollarga teng bo‘lgan, import tarkibida mashina va transport uskunalari hajmi 1,1 mln dollarni tashkil qilgan.

 

 
Axborot xizmati