12/02/2024

2023- yilning  yanvar-dekabr oylarida Yangibozor  tumanida  faoliyat yuritayotgan 190 ta sanoat korxonasi tomonidan 579,2 mlrd so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilgan.

 

Tuman sanoatida yuqori ulushga ega ishlab chiqarish faoliyat turlari:

to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish – 516,6 mlrd so‘m

oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 46,0 mlrd so‘m

boshqa nometall mineral mahsulotlar ishlab chiqarish – 4,5 mlrd so‘m

boshqa tayyor buyumlar ishlab chiqarish – 4,2 mlrd so‘m

mashina va uskunalardan tashqari tayyor metall buyumlar ishlab chiqarish – 1,8 mlrd so‘m.

 

Axborot xizmati