12/02/2024

2023- yilning yanvar-dekabr oylarida Urganch shahrida ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmi 5 032,5 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Bu ko‘rsatkich viloyat  xizmatlar hajmining 37,9 %ini tashkil qilgan.

Iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra eng yuqori hajm moliyaviy xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan va 2 013,0 mlrd so‘mga teng bo‘lgan.

Shuningdek, quyidagi xizmat turlari yuqori hajmga ega bo‘lgan:

savdo – 691,8 mlrd so‘m

transport – 681,6 mlrd so‘m

boshqa xizmatlar  – 205,0 mlrd so‘m.

 

Axborot xizmati