19/09/2023

2023- yilning 1- sentabr holatiga Xorazm viloyatida  4 878 ta oilaviy korxona faoliyat yuritgan.

2019- yilning mos davriga nisbatan ularning soni 2 654 taga ko‘paygan.

Shu davrda oilaviy korxonalar sonining eng yuqori o‘sishi kuzatilgan sohalar:

savdoda – 545 tadan 1 912 taga (o‘sish 1 367 taga)

sanoatda – 592 tadan 1 222 taga (o‘sish 630 taga)

yashash va ovqatlanishda – 551 tadan 825 taga (o‘sish 274 taga).


Axborot xizmati