18/08/2023

2023-yilning yanvar-iyul oylarida Oʻzbekiston Respublikasida jami 80,5 trln. soʻmlik qurilish ishlari bajarildi.

Respublikada bajarilgan qurilish ishlari hajmida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 23,7 % ni, kichik korxona va mikrofirmalarning ulushi 58,9 % hamda norasmiy sektorda bajarilgan qurilish ishlari ulushi 17,4 % ni tashkil etdi.

 

Matbuot xizmati