18/08/2023

Joriy yilning 1- avgust holatiga viloyatimizda 3 983 ta sanoat korxonasi faoliyat yuritgan bo‘lib, so‘nggi besh yil ichida ular sonining o‘sish sur’ati 133,5 %ni tashkil etdi.

Hisobot davrida faoliyat yuritgan soha korxonalari sonining yo‘nalishlar kesimidagi tarkibi:

ishlab chiqarish sanoati – 3 899 (jamiga nisbatan 97,9 %)

tog-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash- 23 ta (0,6 %)

suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish – 51 ta (1,3 %)

elektr, gaz bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash – 10 ta (0,2 %).

 

 

Axborot xizmati