18/08/2023

 2023- yilning yanvar-iyul oylarida viloyatimizda 3 739 ta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilgan bo‘lib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan ularning soni 16,1 %ga oshgan.

Hisobot davrida eng ko‘p yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etilgan sohalar:

savdo – 1 643 ta

sanoat – 652 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 374 ta

tashish va saqlash xizmatlari – 234 ta.

 

Axborot xizmati