02/06/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida Xiva shahrida ko‘rsatilgan yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar hajmi 8,8 mlrd so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 0,3%ga oshgan.

Shundan yashash bo‘yicha xizmatlar hajmi 4,6 mlrd so‘mni (o‘sish sur’ati 85,3 %), oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash xizmatlarining hajmi 4,2 mlrd so‘mni (141,0%) tashkil etgan.

 

 

Axborot xizmati