02/06/2023

2023- yilning 4 oyi mobaynida viloyatimizda kompyuter va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 152,5 mlrd so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 105,4 %ga teng bo‘lgan.

Jami bozor xizmatlari hajmida ulushi esa 4,2 %ni tashkil qilgan.

Taqqoslash uchun: 2022- yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizda 122,8 mlrd so‘mlik kompyuter va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar  ko‘rsatilgan.

 

Axborot xizmati