02/06/2023

2023- yil yanvar-aprel oylarida viloyatimizda 794,9 mlrd so‘mlik transport xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, hududlar orasida eng yuqori ulush Urganch shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan va 22,3 %ni tashkil qilgan.

Urganch shahrida joriy yilning 4 oyida umumiy bozor xizmatlarining 13,3 %iga teng bo‘lgan 177,3 mlrd so‘mlik ko‘rsatilgan transport xizmatlari ko‘rsatilgan.

Urganch shahrida  hisobot davrida 1328,8 mlrd so‘mlik bozor xizmatlari ko‘rsatilgan bo‘lib, xizmatlar hajmida eng yuqori ulushi yirik korxonalar hissasiga to‘g‘ri kelgan va 58,7 %ni tashkil qilgan.

 

Axborot xizmati