26/05/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida yirik tashkilotlar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari viloyatdagi jami qurilish ishlarining 7,9 %ini tashkil etgan.

Yirik qurilish tashkilotlarining eng yuqori ulushi qayd etilgan hududlar:

Urganch shahri - hududdagi jami qurilish ishlari hajmining 21,5 % i (o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 58,9 % ko‘p ),

Urganch tumani - 24,4% ( 4,8 %)

Xonqa tumani - 27,2 % (2,0 marta ko‘p).

 

Axborot xizmati