26/05/2023

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra,  2023- yilning yanvar-aprel oylarida viloyatimizda hajmi 856,2 mlrd so‘mni tashkil etgan moliyaviy xizmatlar ko‘rsatildi.

Bu ko‘rsatkich umumiy xizmatlar hajmining 23,3 %ni tashkil etdi.

O‘tgan yilning shu davriga nisbatan moliyaviy xizmatlar hajmini 216,7 mlrd so‘mga ko‘payishi  yoki 21,2 %ga oshishi kuzatildi.

Taqqoslash uchun: 2022- yil    yanvar-aprel oylarida ularning hajmi   639,5 mrd so‘mga teng bo‘lgan.

 

Axborot xizmati