26/05/2023

Xorazm viloyatida 2023- yil yanvar-aprel oylarida chakana savdo xizmatlarining ulushi umumiy savdo xizmatlari hajmi (890,8 mlrd so‘m)ning 75,1 % ini tashkil etdi.

Savdo xizmatlarining tarkibi:

avtomobillarva mototsikllar ulgurji va chakana savdosi, jumladan, ularni ta’mirlash xizmatlarini qo‘shgan holda – 9,3 %

ulgurji savdo xizmatlari (avtomobillar va mototsikllar savdosidan tashqari) – 15,6 %

avtomobillar va mototsikllar savdosidan tashqari chakana savdo bo‘yicha xizmatlar – 75,1 %.

 

Axborot xizmati