25/05/2023

Xorazm viloyatida 2023- yilning 1- may holatiga faoliyat yuritayotgan kichik biznes subyektlarining sohalar bo‘yicha tarkibi:

savdo – 8 165 ta

sanoat – 4 069 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi – 2 672 ta

qurilishda – 1 717 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 1 497 ta

tashisi va saqlash sohasida – 1 001 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 503 ta

axborot va aloqa sohasida – 350 ta

boshqa sohalarda – 2 406 ta.

 

 

Axborot xizmati