18/05/2023

2023- yil yanvar-mart oylarida  Shovot tumanida kichik tadbirkorlik subyektlarining ishlab chiqarilgan qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulotlari hajmi 291,7 mlrd so‘mni tashkil etgan va o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 100,9 % darajada qayd etilgan.

Tumanda ushbu faoliyat turida ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi (295,5 mlrd so‘m)da kichik biznesning ulushi 98,7 %ni tashkil qilgan.

 

Axborot xizmati