16/05/2023

Xonqa tumanida 2023- yil yanvar-mart oylarida  191,7 mlrd so‘mlik bozor xizmatlar ko‘rsatilgan.

Xizmatlar umumiy hajmining 18,6 %ini yoki 35,6 mlrd so‘mini moliyaviy xizmatlar tashkil qilgan.

Iqtisodiy faoliyat turiga ko‘ra, Xonqa tumani xizmatlar sohasida eng yuqori hajm savdo xizmatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan va 59,4 mlrd so‘m (jamiga nisbatan 31,0 %)ni tashkil etgan.

 

 

Axborot xizmati