27/03/2023

2023- yil 1- mart holatiga ko‘ra faoliyat ko‘rsatayotgan 22 555 ta tijorat korxona va tashkilotlarining 12 364 tasi mas’uliyati cheklangan jamiyatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan. 2022- yilning mos davriga nisbatan ular sonining o‘sish sur’ati 105,3 foizni tashkil qilgan.

Sohalar kesimida o‘sish sur’atlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, eng yuqori ko‘rsatkich axborot va aloqada – 125,7 foiz, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlarda – 116,4 foiz, tashish va saqlashda – 115,9 foiz, savdoda – 113,7 foizni tashkil etdi.

 Axborot xizmati