27/03/2023

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Xorazm viloyatida 2023- yil yanvar-fevral oylarida yuqori o‘sish moliyaviy xizmatlar (119,5 %), aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (126,4 %), me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik  sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar (109,6 %) va ta’lim sohasidagi  xizmatlarda (114,3 %) qayd etildi.

Taqqoslash uchun: 2022- yil yanvar-fevral oylarida boshqa xizmatlarida yuqori o‘sish sur’atlari qayd etilgan (124,0 %), moliyaviy xizmatlarda  (131,2 %) o‘sish kuzatilgan.

 Axborot xizmati