27/03/2023

Viloyat bo‘yicha 2023- yilning yanvar-fevral oylarida o‘tkazilgan bozor kuzatuvlari natijalariga ko‘ra, uyushmagan savdo tovar aylanmasi 257,3 mlrd so‘mni tashkil etgan (2022- yilning yanvar-fevral oylariga nisbatan  93,5 % ).

Shu jumladan, dehqon bozorlarda savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarning uy xo‘jaliklarida yetishtirgan mahsulotlarini sotish hajmi 113,1 mlrd so‘mni (88,8 %), chorva mollari va parrandalar sotuvchi jismoniy shaxslarning savdo aylanmasi hajmi 144,2 mlrd so‘mni tashkil qilgan (97,7 %).

 Axborot xizmati