17/03/2023

Xorazm viloyatida  2023- yilning yanvar oyida moliyaviy xizmatlar tarkibida sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari xizmatlarning ulushi 91,7 % ni tashkil etdi.

Shuningdek, moliyaviy xizmatlarning 6,5%i sug‘urta bo‘yicha xizmatlari, 2,3 %i yordamchi moliyaviy  xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Joriy yilning yanvar oyida viloyatda hajmi 229,3 mlrd so‘mga teng bo‘lgan moliyaviy xizmatlar ko‘rsatilgan.

  Axborot xizmati