17/03/2023

2023- yilning 1- mart holatiga viloyatimizda  qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 2 594 tani tashkil etgan.

Ushbu korxonalar tarkibida:

o‘rmonchilik va yog‘och tayyorlash korxonalari -  2 381 tani,

dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko‘rsatuvchi korxonalar – 208 tani,

baliq ovlash va akvakultura bilan shug‘ullanuvchi korxonalar soni – 5 tani tashkil qilgan.

  Axborot xizmati