29/08/2022

      Xorazm viloyatida  shu 7 oyida 615,2 mlrd so‘mlik fuqarolik obyektlari qurilish ishlari bajarilgan, umumiy hajmdagi ulushi            25,2 %ni tashkil qilgan, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 161,2 % darajada qayd qilingan.

     Taqqoslash uchun: 2021- yilning yanvar-iyul oylarida bajarilgan fuqarolik obyektlari  qurilishi ishlari hajmi 381,5 mlrd so‘mga, jami qurilish ishlari hajmidagi ulushi 18,7 %ga teng bo‘lgan.

 Axborot xizmati