29/08/2022

    Joriy yilning yanvar-iyul oylarida viloyatda ko‘rsatilgan xizmatlar umumiy hajmining 69,3 %  savdo, transport va moliyaviy xizmatlar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Jumladan, jami xizmatlar tarkibida savdo xizmatlari - 25,2%, transport xizmatlari - 22,7%, moliyaviy xizmatlar -21,4% ulushga ega bo‘lgan.

   Eng kam ulush ijara (2,0%) va me’morchilik  (1,6% ) sohasidagi xizmatlarda qayd etilgan.

Axborot xizmati