29/08/2022

    2022- yilning 7 oyida  viloyatimizning tashqi savdo  tovar aylanmasi (437,4  mln AQSH dollari)ning uchdan bir qismi ya’ni 34,4 %i  MDH davlatlari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

2021- yil yanvar-iyul holatiga nisbatan  MDH davlatlari bilan savdo aylanmasi hajmi  30,1 %ga  ko‘paygan va 150,4 mln dollarni tashkil etgan.

  Shundan, eksport hajmi  104,6  mln dollarni tashkil qilgan bo‘lsa, mahsulotlar importi hajmi  45,8 mln dollarga teng bo‘lgan.

 Axborot xizmati