26/08/2022

       2022- yilning yanvar-iyun oylarida umumiy maydoni 6467,5 ming kv.m turar joy ishga tushirilib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 106,4 % ni tashkil etdi, ulardan 97,2 % i yoki 6285,5 ming kv.m turar joylar yakka tartibda qurilgan bo‘lib, 172,0 ming kv.m yoki 2,7 % i namunaviy loyihalar asosida qurilgan turar joylar, 10,0 ming kv.m yoki 0,1 % boshqa xo‘jalik yurituvchi subyektlar tomonidan ishga tushirilgan turar joylarni tashkil etdi.

 Matbuot xizmati